Reklama zewnętrzna

Firma Rodan - Reklamy zęwnetrzne i węwnetrzne

   1. Co to jest reklama zewnętrzna?
   2. Formy reklamy zewnętrznej
   3. Outdoor – aspekty prawne
   4. Zalety i wady reklamy zewnętrznej
   5. Ceny reklam zewnętrznych

Co to jest reklama zewnętrzna?

Przykładowy Szyld - reklama zewnętrzna restauracjiZazwyczaj reklamę zewnętrzną (często określaną po prostu jako outdoor lub OOH – z ang. out of home) określa się jako reklamę występującą poza miejscem zamieszkania konsumentów, której zasadniczym zadaniem jest docieranie do odbiorców w chwilach, gdy znajdują się poza domem. Uogólniając tę definicję można powiedzieć, że na reklamę zewnętrzną składa się całość środków reklamowych prezentowanych poza budynkami przy zastosowaniu odpowiednich nośników.

Ten rodzaj reklamy zwykle lokowany jest w miejscach użyteczności publicznej, przy ruchliwych ciągach komunikacyjnych (ulice, deptaki) oraz w środkach komunikacji miejskiej, a jej głównym celem jest wypromowanie konkretnej marki lub produktu dzięki docieraniu do bardzo szerokiego grona odbiorców – w tym również takich, którzy unikają innych form reklamy.

Stały kontakt z przekazem reklamowym zawierającym jedynie minimum informacji i zaprojektowanym tak, by zwracać uwagę sprawia, że już po dość krótkim czasie konsumenci są w stanie błyskawicznie zidentyfikować daną markę czy produkt. Z tego względu reklama zewnętrzna jest bardzo często jednym z najważniejszych czynników wpływających na postrzeganie marki przez odbiorców przekazu reklamowego.

Formy reklamy zewnętrznej

Reklama OOH może przyjmować rozmaite formy, przy czym do najpopularniejszych w Polsce należą:

   • reklama wielkoformatowa – najczęściej spotykana na ścianach dużych budynków (czasem podczas remontu), choć spotyka się również realizacje wolnostojące. W przypadku umieszczenia jej na ścianie budynku, zwykle jako nośnik wykorzystuje się przepuszczającą światło siatkę winylową (w nocy podświetlaną backlightem), ale stosowany jest także pełny winyl (podświetlany nocą frontlightem). Aby reklama została uznana za wielkoformatową, musi posiadać powierzchnię co najmniej 100 metrów kwadratowych;Reklama wielkoformatowa firmy Apple

Dennis Goedegebuure Attribution-NoDerivs 2.0 Generic (CC BY-ND 2.0)

   • plakat – jednostronny druk reklamowy lub reklamowo-informacyjny przeznaczony do umieszczania w miejscach publicznych (słupy ogłoszeniowe, ściany, witryny, itd.). Cechą charakterystyczną plakatu jest bogata paleta używanych kolorów oraz to, że zawsze jest kompleksową formą graficzną, uznawaną za dziedzinę sztuki. Plakaty drukuje się na dedykowanym papierze plakatowym;
   • afisz – dużego formatu druk informacyjny lub informacyjno-reklamowy przeznaczony do umieszczania w przestrzeni publicznej (rozklejanie na ścianach, słupach ogłoszeniowych lub zawieszanie w witrynach). Zasadniczą cechą afisza jest brak rozbudowanych form graficznych (grafika pełni rolę drugorzędną, o ile w ogóle jest na afiszu obecna). Najczęściej drukowany na papierze satynowanym lub innym błyszczącym, choć najlepiej sprawdza się dedykowany papier afiszowy, posiadający wyższą  odporność na czynniki atmosferyczne, niż inne rodzaje papieru;Afisz - przykład

Filckr - (Attribution 2.0 Creative Commons)

   • billboard – tablica reklamowa (często podświetlana), umieszczana najczęściej przy ruchliwych ulicach lub trasach poza obszarem zabudowanym (pomiędzy miejscowościami). Billboardy bywają także umieszczane na ścianach budynków lub na odpowiednio przystosowanych słupach;Bilboardy w Japonii

Autor Shellack (This file is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0)

   • citylight – podświetlona od wewnątrz tablica reklamowa, bardzo często spotykana na przystankach oraz w ruchliwych punktach miast (deptaki, ruchliwe chodniki, przystanki komunikacji miejskiej, dworce kolejowe, galerie handlowe). Standardowo ma rozmiar 120 x 180 cm;
   • diapazon – niepodświetlana tablica reklamowa, najczęściej o wymiarach około 140 x 200 cm umieszczana w ruchliwych miejscach publicznych. Z reguły ustawiana w taki sposób, by znajdowała się prostopadle do kierunku ruchu;
   • litery przestrzenne – bardzo charakterystyczna forma reklamy zewnętrznej, pozwalająca łatwo wyróżnić konkretny budynek lub jego fragment w przestrzeni miejskiej. Litery przestrzenne często wykonuje się ze styroduru, spotykane są jednak również inne tworzywa: PCV, miedź, aluminium czy plexi. Mogą być podświetlane od wewnątrz;
   • szyld – najczęściej jest oznaczeniem miejsca (nieruchomości), w którym wykonywana jest działalność gospodarcza typu określonego na szyldzie. Szyld reklamowy ma większe rozmiary niż typowy szyld informacyjny, zazwyczaj zawiera również oprócz treści czysto informacyjnych również elementy o charakterze reklamowym;
   • reklama na środkach transportu (car wrapping) – nośnikiem treści reklamowych jest w tym przypadku pojazd, często samochód firmowy, który okleja się specjalnie przygotowanymi i zaprojektowanymi naklejkami odpornymi na działanie różnych warunków atmosferycznych oraz na czyszczenie mechaniczne;
   • k-board – dwustronna, przeznaczona do umieszczenia na dachu kiosku handlowego tablica reklamowa. Jej cechą charakterystyczną jest podświetlenie z obu stron. Zwykle ma rozmiar 219 x 162 cm;
   • neon – reklama świetlna wynaleziona w początkach XX wieku, mająca najczęściej postać tekstową, choć coraz powszechniejsze są neony nietekstowe. Możliwe do uzyskania są różne barwy światła w zależności od typu zastosowanego gazu szlachetnego (lub ich mieszanki) oraz luminoforu. Światło neonów jest widoczne z bardzo dużych odległości;
   • reklama pneumatyczna (dmuchaniec) – nośnikiem reklamy jest dużych rozmiarów nadmuchiwany przedmiot lub konstrukcja (w tym także balony), mająca kształt atrapy reklamowanego produktu, loga firmy bądź maskotki powiązanej wizerunkowo z daną marką;
   • sandwich – tablica reklamowa mierząca 100 x 140 cm, umieszczana dwustronnie na słupie oświetleniowym (lub innym) w taki sposób, by treści reklamowe były widoczne z daleka dla możliwie dużej liczby osób. Najczęściej montowana prostopadle do kierunku ruchu;
   • strip – podświetlany kaseton o wymiarach około 250-300 x 45 cm, umieszczany na dachu kiosku handlowego. Na tego rodzaju kasetonach wykleja się reklamy o czasie ekspozycji nie krótszym niż 6 miesięcy, a na pojedynczym kiosku można umieścić nie więcej niż 3 stripy. Każdy strip może być przeznaczony dla innego reklamodawcy;
   • mobil – duża, dwustronna tablica reklamowa zamontowana na przyczepie samochodowej i ciągnięta za autem po mieście. Często przekazowi graficznemu towarzyszy również emitowana w pętli reklama dźwiękowa;
   • infoscreen – dużego formatu ekran telewizyjny, na którym emitowane są krótkie (około 4-5 minut) bloki informacyjno-reklamowe. Z reguły infoscreeny są umieszczane w atrakcyjnych, uczęszczanych lokalizacjach w obrębie miasta oraz np. na stacjach metra.

Outdoor – aspekty prawne

Niezależnie od wielkości i rodzaju każda reklama zewnętrzna (szczególnie wielkoformatowa) musi spełniać określone normy i regulacje prawne. Wszystkie reklamy OOH muszą być wykonane zgodnie z regułami sztuki budowlanej i aktualnie obowiązującymi przepisami (prawo budowlane), ponadto umieszczenie takiej reklamy każdorazowo musi uwzględniać zarówno wymagania w zakresie estetyki i architektury, jak również przepisy dotyczące zabudowy i sposobu wykorzystania dróg oraz pasa przydrożnego.

Do najważniejszych regulacji prawnych w kontekście reklamy zewnętrznej należą następujące przepisy:

   1. Całkowicie zakazane jest umieszczenie reklamy zewnętrznej na obiektach zabytkowych, jeśli spowoduje to jakikolwiek uszczerbek danego obiektu.
   2. Obowiązuje całkowity zakaz umieszczania reklam o treściach dyskryminujących (w tym na tle rasowym, religijnym i płciowym), zawierających treści szowinistyczne, nacjonalistyczne oraz reklam nakłaniających do przemocy lub wywołujących nieuzasadniony lęk.
   3. Reklama zewnętrzna nie może zawierać żadnych obrazów lub treści mogących wprowadzić konsumenta w błąd (zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio), którego efektem będzie nabycie reklamowanego produktu albo usługi. Jeśli reklama zewnętrzna zawiera jakiekolwiek porównania, one także nie mogą wprowadzać w błąd ani naruszać zasad uczciwej konkurencji.
   4. Zabronione jest odwoływanie się w reklamie zewnętrznej do przesądów oraz wykorzystywanie łatwowierności dzieci. Reklamy zewnętrzne o kontrowersyjnej treści (w tym również godzące w uczucia religijne oraz zawierające treści na pograniczu pornografii) nie mogą być umieszczane w odległości mniejszej niż 500 metrów od klubów młodzieżowych, placów zabaw, szkół, żłobków i przedszkoli.
   5. Całkowicie zabronione jest umieszczanie reklam zewnętrznych na ogrodzeniach cmentarzy i w odległości mniejszej niż 50 metrów od nich. W przypadku miejsc pamięci narodowej, pomników i pomników przyrody minimalna odległość wynosi 30 metrów. Reklama zewnętrzna musi również zawierać dane pozwalające w jednoznaczny sposób zidentyfikować osobę albo podmiot, będący właścicielem danej reklamy. Dane te muszą znajdować się w widocznym miejscu.
   6. Całkowicie zabronione jest dyskredytowanie jakiegokolwiek towaru, usługi, rodzaju działalności gospodarczej, jak również osób i zawodów. Wszystkie reklamy zewnętrzne muszą także być umieszczane z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji.
   7. Reklama zewnętrzna nigdy nie może zawierać treści w jakikolwiek sposób nakłaniających do dokonywania przestępstw, propagujących działania wojenne, używanie broni oraz aprobujących terroryzm.

Zalety i wady reklamy zewnętrznej

Z racji specyfiki swej formy reklama zewnętrzna ma sporo zalet dla potencjalnego reklamodawcy: dociera do bardzo szerokiego grona odbiorców, cechuje się wysokim współczynnikiem kontaktu (jest stale widoczna), zwykle ma prosty i zrozumiały przekaz (do rzadkości należą sytuacje, gdy osoba patrząca np. na billboard zastanawia się co to jest i czego dokładnie dotyczy przekaz), daje także możliwość zastosowania jej wyłącznie na ograniczonym terytorialnie obszarze. To wszystko sprawia, że reklama tego typu cechuje się wysoką skutecznością przy względnie niewielkim nakładzie finansowym koniecznym do jej zrealizowania.

Reklama zewnętrzna jako forma zagospodarowania przestrzeni budzi jednak również pewne kontrowersje. Do największych i najczęściej podkreślanych wad tego rodzaju reklamy należy jej zbyt duża ingerencja w krajobraz (zarówno pozamiejski, jak i miejski – tzw. zanieczyszczenia wizualne), której przykłady widać szczególnie w dużych miastach. Zwraca się też uwagę na uciążliwość niektórych form reklamy wielkoformatowej: wideobillboardy umieszczone w pobliżu dróg rozpraszają kierowców, bywają również sporym utrudnieniem dla mieszkających w pobliżu osób, do których mieszkań wpada nawet w nocy światło emitowane przez ekrany. Zbytnie nagromadzenie reklam zewnętrznych na niedużej przestrzeni sprawia również, że komunikaty na nich zawarte stają się nieczytelne i nierozpoznawalne, a tym samym nieskuteczne. Z uwagi na ten fakt w niektórych miastach oraz krajach ten rodzaj reklamy został całkowicie zakazany.

Ceny reklam zewnętrznych

Cenniki firm nie są stałe i wszystko zależy od wielu czynników, jak np. lokalizacja reklamy, stopień jej wykonania, grafika, i rodzaj. Ciężko jest określić stałe ceny w reklamie zewnętrznej. Najlepszym wyjściem wydaje się zapytanie kilkunastu reklamodawców i dobranie tego najbardziej odpowiedniego. Pamiętajmy, że niska cena nie idzie w parze z jakością reklamy!

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl